1 – عمومی

لطفا قبل از دسترسی داشتن یا استفاده کردن از لوکیتور این ضوابط استفاده را با دقت بخوانید و مرور کنید . با دسترسی داشتن یا استفاده کردن از وب سایت ، شما میپذیرید که این شرایط و ضوابط استفاده را خوانده ، درک و قبول کرده اید

لوکیتور یک خدمات تحت وب به مالکیت و مدریریت آلرگان ( شامل افراد وابسته ) است که به شما این امکان را میدهد که نزدیکترین عمل زیبایی پزشکی (" لوکیتور") را جستجو کرده و تماس برقرار کنید

آلرگان این خدمات را برای اهداف انحصاری ترویج دادن دسترسی به استاندارد ها و عمل های مناسب پزشکی به شما ارائه میدهد ، از این رو که نیاز به اطلاعات و مشاوره دقیق ، متعادل و مستقل گزینه های درمان مربوطه به صورت حمایت شود .

شما درک میکنید که لوکیتور عمل های پزشکی را که توسط آلرگان به عنوان مشتریان آلرگان معتبر شده اند را لیست میکند. این به این معنی است که آلرگان پزشکان و مجوزهای عمل پزشکی منحصر بفرد را برای جراحی تایید کرده است . تمامی عمل های پزشکی که شامل این لیست هستند لازم نیست محصولات آلرگان را خریداری کنند. گنجاندن در لوکیتور کاملا رایگان است و مشمول موافقت هر پزشک و یا عمل پزشکی منحصر به فردی است که اطلاعاتشان در لوکیتور نمایش داده شود .

لوکیتور برای شما به صورت رایگان موجود است . پزشکان و یا عمل های پزشکی منحصر به فرد قرار داده شده در لوکیتور هیچ مبلغی را برای این خدمات به آلرگان پرداخت نمیکنند

لوکیتور هیچگونه شراکت ، همکاری در بازاریابی یا همکاری مشترک بین آلرگان و پزشکان و یا عمل های پزشکی منحصر به فرد را تشکیل نمیدهد .

اطلاعات موجود در لوکیتور برای فروش یا جلب هر محصولی یا خدماتی که توسط آلرگان تهیه شده ، یا عمل های پزشکی شخص ثالثی که محصولات آلرگان را استفاده میکنند ، نمیباشد .

2 – استفاده

شما لوکیتور را در مورادی مطابق با هر گونه ، قوانین قابل اجرا ، قانون گذاری و قوانین و مقررات استفاده خواهید کرد. اگر شما هر کدام را محدودیت ها در این ضوابط را نقض کنید ، متعهد هستید که هر خسارت ، هزینه و ضرر و زیان را که شامل هزینه های قانونی مستدل که در رابطه با ، یا ناشی از چنین نقضی به آلرگان وارد شده ، جبران کنید.

3 – استثناء های ضمانت نامه :

شما قبول میکنید که لوکیتور بر پایه ‘همانطور که هست’ و ‘موجود است’ ارائه شده است . آلرگان از تمامی تضمین های رضایت از کیفیت ، تناسب اندام ، برای یک هدف ، آزادی از ویروس های کامپیوتری و عدم نقض حقوق شخص ثالث ، در رابطه با لوکیتور ، تا آنجا که به طور کامل توسط قوانین و مقررات مجاز است ، مستثنی است .

شما درک و قبول میکنید که با لیست کردن هر پزشک یا عمل پزشکی منحصر به فرد ( شامل کارکنان و پرسنل ) و یا انتشار هر گونه اطلاعاتی که به پزشکان یا عمل های منحصر به فرد مربوط میشود ، آلرگان هیچ گونه مشاوره یا پیشنهاد استفاده از خدمات پزشکان و عمل های بخصوص را گواهی ، تایید ، ترویج و حمایت نمیکند . آلرگان همچنین تشخیص و پیشنهاد نمیدهد که هرکدام از این پزشکان و عمل های منحصر به فرد واجد شرایط بوده و برای ارائه درمان های پزشکی یا نتایجی که شما انتظار دارید ، توانا و ماهر باشند.

آلرگان تنها پیشنهاد میکند که شما با متخصصان واجد شرایط درباره علاقه مندی شما به روشهای تزریقی صورت بحث و گفتگو کنید و مطمئن شوید که اطلاعات کافی و رضایت بخش قبل از گرفتن تصمیم در رابطه با درمان خود جمع آوری کردید .

4 – ریسک :

کل ریسک مربوطه به استفاده از لوکیتور با شماست . هر گونه اطلاعات و یا محتوایی که شما در حین استفاده کردن از لوکیتور دسترسی داشته و استفاده کرده اید ، کاملا با ریسک خودتان است، و شما کل مسئولیت هر هزینه ، خسارت ، ضرر و یا ادعاهایی که شاید بخاطر استفاده از لوکیتور تجربه کنید را متحمل میشوید .

5 – مسئولیت پذیری :

شما درک میکنید که آلرگان به اعلامیه های ساخته شده توسط عمل های پزشکی شخص ثالث و یا متخصصان سلامتی منحصر به فرد با توجه به دقت اطلاعات ارائه شده در لوکیتور، تکیه داده شده است. آلرگان از این رو ، هر گونه مسئولیت پذیری نسبت به دقت و اعتبار چنین اطلاعاتی را رد میکند و شما مسئول هر گونه سود، ضرر ، درامد ، قرارداد ها یا حسن نیت مستقییم ، غیر مستقیم ، مخصوص یا تصادفی در نتیجه هر گونه خطا ها یا غفلت ها در هر اطلاعاتی که در لوکیتور ارائه شده ، هستید.

6 - استثناء های مسئولیت پذیری :

آلرگان هیچ گونه مسئولیتی در قبال هر گونه سود، ضرر ، درامد ، قرارداد ها یا حسن نیت مستقییم ، غیر مستقیم ، مخصوص یا تصادفی در نتیجه در دسترس بودن یا نبودن وب سایت یا توقف کار ، خرابی کامپیوتر ، ویروس های کامپیوتر ، از دست رفتن اطلاعات یا در هر زمینه ای دیگر در استفاده از وب سایت ندارد.با داشتن مجوز کامل توسط قانون قابل اجرا ، آلرگان از تمامی مسئولیت ها برای هر خطاها ، غفلت ها ، هر گونه اطلاعات ، متریال ها و توابع موجود در لوکیتور و سهل انگاری ها مستثنی است . هیچ چیز در این ضوابط نباید از مسئولیت های ما برای مرگ یا صدمه شخصی در نتیجه سهل انگاری یا هر گونه اطلاعات ناردست جعلی ارائه شده توسط آلرگان مستثنی گردد .

7 – حذف متریال مشمول در لوکیتور

گرچه آلرگان هیچ گونه مسئولیتی را برای نظارت یا ویرایش متریال انتشار یافته در لوکیتور به عهده نمیگیرد ، ولی اگر هر گونه محتوای نامناسب یا متریال مورد توجه قرار بگیرد ، آلرگان ، بر اساس اختیاراتی که دارد ، این اجازه را دارد که اقدامات مناسب را برای ویرایش آن انجام داده یا اگر لازم باشد ، هر محتوایی اینچنینی را حذف کند

8 - کپی رایت :

کپی رایت متریال و یا محتوای در لوکیتور متعلق به آلرگان است و توسط قوانین کپی رایت ایرلند ، معاهدات بین المللی کپی رایت و قوانین کپی رایت و حقوق مالکیت معنوی دیگر محافظت میشود .

9 – علائم تجاری :

تمامی نام های محصول، لوگوها و خدمات که در وب سایت نمایش داده میشوند و توسط ® یا ™نمایش داده میشوند و به صورت متفاوت از نوشته اطراف هستند علائم تجاری متعلق به آلرگان یا وابسته های آن است: مگر آنکه توسط نها دیگر شناخته شده و متعلق به آن باشد. استفاده این علائم تجاری توسط شما ممنوع است ، مگر آنکه به صور مشخص با توجه به این شرایط و ضوابط یا توسط اجازه مخصوص به صورت نوشتاری توسط آلرگان یا شناسایی محصولات و خدمات آلرگان داده شود . نمایش هر علامت تجاری که در سایت ما متعلق به ما نیست ، این مفهوم را میرساند که هیچ مجوزی به صاحب آن داده نشده است . هیچ نقض علامت تجاری از قبل تعیین نشده است و هیچ پیشنهادی نیست که صاحب علامت تجاری محصولات و خدمات آلرگان را تایید میکند . به همان اندازه ، نمایش علامت تجاری آلرگان توسط صاحب علامت گذاری ، وب سایت آن و محصولات و خدمات آن تایید نمیشود.

10 – حریم خصوصی

آلرگان با مقررات محافظت دیتا عمومی مطابقت دارد و هر گونه قانون گذاری حفاظت شده دیتا مناسب دیگر و تمامی دیتا شخصی ارائه شده داوطلبانه به آلرگان توسط لوکیتور باید مطابق سیاست حریم خصوصی بانجام برسد .برای استفاده از لوکیتور شما نیاز به ارائه هیچ اطلاعات شخصی به آلرگان ندارید . هر چند ما پیشنهاد میدهیم که شما بیانیه حریم خصوصی در رابطه با وب سایت آلرگان که لوکیتور در آن شامل میشود را مرور کنید.

11 – فسخ همکاری :

امان دارد دسترسی و یا استفاده شما از لوکیتور توسط آلرگان بوسیله اطلاع رسانی با تاثیر آنی در هر زمان و یا هر دلیلی میتواند تغییر ، محصور و یا فسخ شود.

12 – جدایی :

اگر هر کدام از این شرایط و ضوابط استفاده اعلام شده به هر دلیلی توسط دادگاه حوزه قضایی ذیصلاح باطل شود، این روی اعتبار هر قسمت باقی مانده ضوابط تاثیر نمیگذارد . هر قسمت باقی مانده دیگر با نیروی کامل باقی میماند و اگر قسمت نامعتبر ضوابط حذف شوند ، تاثیر میگذارد.

13 – اصلاحات :

آلرگان این اجازه را دارد که لوکیتور و شرایط و ضوابط حاکم در استفاده از آن را در هر زمان بدون اطلاع قبلی اصلاح کند . برای دسترسی و استفاده از لوکیتور ، شما به صورت اتوماتیکوار شامل هر گونه تغییر خواهید شد . بنابراین باید ، هر چند وقت به این صفحه رجوع کرده تا شرایط و ضوابط کنونی را مرور کنید .

14 – قانون حاکم و صلاحیت قضایی:

لوکیتور تحت قوانین و مقررات ایرلند عمل میکند . شما قبول میکنید که دادگاه های ایرلند بر روی هر گونه اختلاف نظر یا ادعای مرتبط با استفاده شما از این سایت صلاحیت قضایی خواهند داشت. این سایت برای استفاده ساکنانی که در "نام کشور " قرار دارند میسر است ، هر چند میتواند توسط کاربران خارج از این کشور قابل دسترس باشد.